21
Tem
2020
0

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Online olarak yayınlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisinin 6. cilt 2. sayısı çıktı. Hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verilen derginin bu sayısındaki makale, kitap değerlendirmesi ve yazarlar şunlar:

Makaleler:

Syed M. Waqas – Revisiting Hadith Problem: Implications of Forged Hadith in a Post-Shari‘ah World

Hüseyin Akgün – Abū ʿAbdurrahmān ʿUbaydullāh b. Muhammad b. Hafs al-ʿAyshī al-Qurashī al-Basrī (d. 228/843) and His Hadith Booklet

Gülgûn Uyar – Mekke’nin Fethi’nden Önce ve Sonra Meydana Gelen Olaylar Işığında Ashâbu’ş-Şecere ve Müellefe-i Kulûb Tanımlaması

Mehmet Yaşar – İbn Hazm’ın Yorum Anlayışında Kur’an-Sünnet Bütünlüğü

Hakan Temir – Hz. Peygamber’in Câriye Eşi Mâriye el-Kıbtiyye’nin Hayatı

Kitap Değerlendirmeleri:

Zeynep Ekici – Yahya b. Maîn ile Ahmed b. Hanbel’in Râviler Hakkındaki Görüş Farklılıkları / Muhammed Sadık Özbek

Okan Uzunöz – Son Peygamber Hz. Muhammed / Eyup Baş

Ayşe Nur Yamanus – Buhârî’nin Kaynakları ve Fuad Sezgin / Ali Albayrak

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, uluslararası alan indeksi Index Islamicus’ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi. İndeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi. Derginin tüm sayılarına ve içeriklere hadisvesiyer.info adresinden online olarak ulaşabilirsiniz.