Dergi

Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, alana katkı sağlamak maksadıyla 2015 yılında bir akademik projeyi daha hayata geçirdi. Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi ile bilim insanlarının araştırmalarını yayımlayacakları nitelikli bir uluslararası platform oluşturmak amaçlandı.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Hakkında

Hadis ve Siyer Araştırmaları hakemli bir dergidir. Altı ayda bir yayımlanır. Hem basılı olarak hem de hadisvesiyer.info adresi üzerinden online olarak ve açık erişim prensibiyle yayın yapar.

Klasik ve çağdaş hadis ve siyer çalışmalarının bütün yönlerini ele alır. Hadis ve siyer alanlarına diğer İslâmî ilimlerin yanı sıra edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji ve eğitim bilimleri sahalarından gelecek interdisipliner katkıları desteklemektedir. Uluslararası perspektife sahip olmayı vurgulamakta ve farklı ilmî geleneklerden akademisyenlerin çalışmalarını önemli kabul etmektedir. Hadis ve Siyer Araştırmaları, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelerin yanı sıra araştırma notu, tercüme, kitap, sempozyum, konferans tanıtım ve değerlendirmelerini de yayımlar.

Makale Gönderimi:
Yazılar [email protected] adresine gönderilmelidir. Yazar çalışması ile birlikte unvanını, görev yaptığı kurumu, iletişim bilgilerini belirtmelidir. Makale başvurusunun ardından üç gün içerisinde makalenin alındığına dair elektronik posta yazara gönderilir.
Hakemlik Süreci:
Dergiye gönderilen yazıların şekil şartlarına uygunluğu editör tarafından kontrol edildikten sonra uygun bulunan makaleler iki hakeme gönderilir. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ma­kale, editörün kararıyla üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Hakemlerin değerlendirmelerinin ardından makalelerin gerekli değişiklikler yapılarak en geç yirmi gün içerisinde gönderilmeleri gerekmektedir.
Şartlar ve Yayın Süreci:
Makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunul­muş olan tebliğler, başka bir yerde yayımlanmamışsa makale formuna konularak ve bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilir.
Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan makale sahiplerine 15 adet, diğer bölümlerin yazarlarına 10 adet ayrı basım gönderilir. Hadis ve Siyer Araştırmaları’nda yayımlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye online erişim için: hadisvesiyer.info