Sîreti Sûrette Görmek – Çalıştay Tebliğler Kitabı Yayımlandı

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi.

“Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan çalıştay dizisinin, 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlıklı ilk toplantısında, roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakerelerden oluşan Çalıştay Tebliğler Kitabı, Sîreti Sûrette Görmek I-II / Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak ve Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek  başlığıyla Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlandı.

Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melike Koç, kitabın önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“Günümüz dünyasında İslam toplumları olarak en çok sıkıntı yaşadığımız hususlardan biri, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek ve bugünkü muhataplarını aklen ve kalben kuşatacak bir din dili inşa etmek. Bu genel problem kuşkusuz ki siyer yazımı/anlatımı için de geçerli. Nasıl bir dilin inşa edileceği sorusu, elbette hangi vasıtaların kullanılacağı yahut bu vasıtaların nasıl kullanılabileceği gibi soruları da beraberinde getirmektedir. Tarihe ve geleneğe baktığımızda ise sanat ve edebiyatın Hz. Peygamber’in sîretini kuşaktan kuşağa aktarmada ne denli işlevsel ve hayati bir rol üstlendiğini görmekteyiz.

2008 yılında başlangıcını yaptığımız, 2015 yılında “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları” sempozyumu ile neticelendirdiğimiz Siyer Atölyesi projesi, Hz. Peygamber’in modern çağda nasıl bir dil ve bakış açısıyla anlatılması gerektiğine dair çok yönlü tartışmaların ilmî bir zeminde yürütülmesine vesile olmuştu. Fakat bugünden geriye baktığımızda hızla değişen koşullara paralel olarak ele alınan meselenin karmaşıklaşmaya devam ettiğini, problem alanlarının da çeşitlendiğini görmekteyiz.

Söz konusu noktalardan hareketle, 2017 yılı itibariyle Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerinin masaya yatırılması amaçlandı. İki yıllık bir süre içerisinde farklı sahalar ve temalara odaklanan çeşitli toplantılar ile tamamlanması planlanan projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta. Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu. Her iki toplantı da oldukça verimli ve bereketli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Elinizdeki kitap, projenin ilk iki ayağını teşkil eden bu çalıştaylarda sunulan tebliğ ve müzakerelerin derlenmesiyle oluşturuldu. Böylesine değerli ve anlamlı bir çalışmayı ilim ve sanat dünyamıza takdim etmenin mutluluğunu yaşıyor, sonraki çalıştaylardan hâsıl olacak müktesebatı da sizlerle buluşturabilmeyi temenni ediyoruz. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesine öncülük etmesi dolayısıyla Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya, ikinci çalıştaya ev sahipliği yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin yöneticileri Prof. Dr. İhsan Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler ve Doç. Dr. Turgay Anar’a, sonraki çalıştayların ev sahipliğini üstlenen İstanbul Üniversitesinin yöneticileri Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ile Marmara Üniversitesinin yöneticileri Prof. Dr. Ali Köse ve Prof. Dr. Aziz Doğanay’a, Meridyen Derneği çalışanlarına, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen üye ve gönüllülerimize şükranlarımızı arz ediyoruz.”