Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri Makale ve Tez Dalı

  Meridyen Derneği tarafından Sonpeygamber.info Projesi kapsamında tertiplenen ve 2020-2021 döneminde dokuzuncu defa takdim edilecek olan Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri için müracaatlar 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır.

  Yarışmayla birlikte hadis-siret alanlarında başarılı bulunan genç akademisyenlerin ve çalışmaların ödüllendirilmesi, alana katkı sağlayacak yeni araştırmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

  Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

  Online olarak yayınlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisinin 6. cilt 1. Sayısı çıktı. Hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verilen derginin bu sayısındaki makale, yazar ve mütercimler şöyle:

  Makaleler:

  Pavel Pavlovitch – A Rare Witness to Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Kisāʾī’s (Naysābūr, d. 385/996) Transmission of Muslim Ibn Al-Ḥajjāj’s (Naysābūr, d. 259/872–3 or 261/875) Ṣaḥīḥ

  Sîreti Sûrette Görmek – Çalıştay Tebliğler Kitabı Yayımlandı

  Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi.

  Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi Hakkında

  Meridyen Derneği, evrensel bilgi birikimini toplumsal değerlerle harmanlayarak özgün bir dil ve düşünce geleneğinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir sivil top­lum kuruluşudur. Amaçlarını tüm zamanlarda geçerli bir değerler sistemi ile bütünleştiren dernek, toplumsal konumunu, meridyenlerin kuşatıcılığı ve meridyenler arası eşitlik ölçü­süyle belirler.