Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi

Meridyen Derneği, evrensel bilgi birikimini toplumsal değerlerle harmanlayarak özgün bir dil ve düşünce geleneğinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir sivil top­lum kuruluşudur. Amaçlarını tüm zamanlarda geçerli bir değerler sistemi ile bütünleştiren dernek, toplumsal konumunu, meridyenlerin kuşatıcılığı ve meridyenler arası eşitlik ölçü­süyle belirler.

Sosyal bilimler alanında gerçekleştirdiği akademik destek projelerinin yanı sıra Me­ridyen Derneği’nin temel faaliyet alanlarından biri de İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’i en sağlıklı bilgiler ışığında tanıtmak ve O’nun mirasının günümüz dünyasında nasıl daha iyi tevarüs edilebileceği noktasında projeler yürütmektir.

Bilhassa Karikatür Krizi ile başlayan süreçle birlikte Hz. Peygamber’i yeni bir dille ve ça­ğın etkin iletişim araçlarını kullanarak anlatmanın gerekliliğini müşahede eden Meridyen Derneği, 2007 senesinde Sonpeygamber.info Projesi ile bu alandaki çalışmalarına başla­dı. Kısa sürede bir web portalının sınırları aşıldı ve başta “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Si­yer Atölyesi”, “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu”, Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi gibi akademik projeler art arda hayata geçirildi. Son yıllarda gelinen nokta itibariyle hem bu sahadaki çalışmaların akademik bir çatı altında toplanması hem de daha şümullü yeni projelere zemin teşkil etmesi düşüncesiyle bir araştırma merkezi­nin kurulması dernek yönetimi tarafından kararlaştırıldı. Temelleri bu şekilde atılmış olan Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, kuruluşuyla birlikte “Hadis Veritabanı” gibi kapsamlı bir projeyi de hayata geçirdi. Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, tüm ilmî-akademik çalışma­larını Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun rehberliğinde ve profesyonel isimlerden oluşan yönetim ve yürütme ekibi tarafından icra etmektedir.

Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulu

  • Prof. Dr. Hayrettin Karaman
  • Prof. Dr. Raşit Küçük
  • Prof. Dr. Adnan Demircan
  • Prof. Dr. Tahsin Görgün
  • Prof. Dr. Yavuz Ünal