Hadis ve Siyer Ödülleri

HADİS VE SİYER ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

Sonpeygamber.info ile Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü olma misyonuyla hareket eden Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, sadece bununla kalmayıp yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla da uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi. Bu alanlarda ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara destek sağlamak gayesiyle periyodik olarak düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Siret Araştırma Ödülleri Yarışması” 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında toplam dokuz defa gerçekleştirildi. 2022-2023 dönemi yarışma süreci hâlihazırda devam etmektedir.

Yarışma kapsamında yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki ayrı kategoride hadis ve siyer alanlarında ülkemizde yapılmış akademik tezler ödüllendirildi. 2011 yılından itibaren makale kategorisi de yarışmada yer aldı. Bugüne dek 30’a yakın araştırmacının tez ve makaleleri alanlarında birer otorite kabul edilen isimlerden oluşan jüri heyetlerinin değerlendirmeleri sonucu maddi ve manevi olarak ödüllendirildi.

HADİS VE SİYERE HİZMET ONUR ÖDÜLÜ

Gerek çalışmalarıyla bu alanlara hizmette bulunmuş, gerekse ilmî hayatını bu alanlara adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla düzenlenen “Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü”nün sahibi her yıl akademisyenlerin ve Sonpeygamber.info okurlarının teklifleri doğrultusunda belirleniyor. Ödüle, 2008 yılında Prof. Dr. Yaşar Kandemir, 2009 yılında Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, 2010 yılında merhum Prof. Dr. İbrahim Canan, 2011 yılında Emin Saraç, 2013 yılında Prof. Dr. Mustafa Fayda, 2015 yılında Prof. Dr. Raşit Küçük layık görüldü. 2017’de merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit‘in hatırasına takdim edilen Hadis ve Siyere Hizmet Onur Ödülü’nün 2019’daki sahibi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu. Ödül, 2021 yılında merhum Prof. Dr. Kemal Sandıkçı‘nın ailesine takdim edildi.

HADİS VE SİYERE HİZMET MERİDYEN ÖZEL ÖDÜLÜ

Hadis ve Siyere Hizmet Onur Ödülü’ne benzer bir amaçla ihdas edilen Hadis ve Siyere Hizmet Meridyen Özel Ödülü 2015 yılında takdim edilmeye başlandı. Diğer ödüllerden farklı olarak bu ödülün sunulacağı isim, Meridyen Derneği üyeleri ile derneğin yönetim ve yürütme kurullarının önerileri doğrultusunda belirleniyor. Hadis ve Siyere Hizmet Meridyen Özel Ödülü 2015 yılında Prof. Dr. Mehmet Görmez‘in oldu. 2017 Hadis ve Siyere Hizmet Meridyen Özel Ödülü ise Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a takdim edildi.

YILLARA GÖRE ÖDÜLLER

2008

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Halit Özkan

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: M. Macit Karagözoğlu

Onur Ödülü

Prof. Dr. Yaşar Kandemir

2009

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Elnure Azizova & Ayşe Esra Şahyar

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Rahile Yılmaz & Hamdi Çilingir

Onur Ödülü

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

2010

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Bekir Kuzudişli

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Fatma Kızıl

Onur Ödülü

Prof. Dr. İbrahim Canan

2011

Tez Ödülleri

Doktora Teşvik Ödülü: İlhami Oruçoğlu

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Osman Arpaçukuru & Mustafa Celil Altuntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Güllü Yıldız

Onur Ödülü

Emin Saraç

2013

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Salih Kesgin
Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Ömer Faruk Akpınar

Makale Ödülleri
Makale Birincilik Ödülü: Nuh Arslantaş & Arif Ulu
Makale Teşvik Ödülü: Tuba Nur Saraçoğlu

Onur Ödülü

Prof. Dr. Mustafa Fayda

2015

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Fatma Kızıl & Mahmut Yazıcı

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Fatma Betül Altuntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Özlem Demir

Makale Ödülü

Makale Birincilik Ödülü: Sezai Engin

Onur Ödülü

Prof. Dr. Raşit Küçük

Meridyen Özel Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Görmez

2017

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Rahile Kızılkaya Yılmaz

Doktora Mansiyon Ödülleri: Duran Ekizer & Fuat İstemi

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Şükran Adıgüzel

Makale Birincilik Ödülü: Zübeyde Özben & Abdulvahap Özsoy

Onur Ödülü

Prof. Dr. Talat Koçyiğit

Meridyen Özel Ödülü

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

2019

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Mustafa Celil Altuntaş & Fatma Betül Altıntaş

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Ali Yücel

Makale Ödülü

Makale Birincilik Ödülü: Suat Koca

Onur Ödülü

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma